Grebenasti prekidači, krajnji prekidači, potenciometar, kontrolna jutija, tastatura za kranove,