Sigurnosni, pozicioni i granični prekidači, Autonics