Automatski osigurači, Napajanje: 230 Vac

Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C2 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C2 Noark Automatski osigurači
 549,89 RSD (porezi nisu uključeni)
 659,87 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C40 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C40 Noark Automatski osigurači
 361,19 RSD (porezi nisu uključeni)
 433,43 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C25 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C25 Noark Automatski osigurači
 227,04 RSD (porezi nisu uključeni)
 272,45 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C16 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C16 Noark Automatski osigurači
 227,04 RSD (porezi nisu uključeni)
 272,45 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P B10 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P B10 Noark Automatski osigurači
 225,60 RSD (porezi nisu uključeni)
 270,72 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P B6 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P B6 Noark Automatski osigurači
 296,32 RSD (porezi nisu uključeni)
 355,58 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C10 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C10 Noark Automatski osigurači
 227,04 RSD (porezi nisu uključeni)
 272,45 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C6 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C6 Noark Automatski osigurači
 296,32 RSD (porezi nisu uključeni)
 355,58 RSD (porezi su uključeni)
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C4 Noark
Automatski osigurač 6 kA, Ex9BN 1P C4 Noark Automatski osigurači
 549,89 RSD (porezi nisu uključeni)
 659,87 RSD (porezi su uključeni)